Liikennemerkit

tuote_001tuote_002tuote_003 tuote_009Olemme itäisen Suomen ainoa Liikenneviraston hyväksymä ja auditoima liikennemerkkien valmistaja. Valmistamme liikennemerkit, lisäkilvet ja viitat tieliikenneasetusten mukaisesti hyväksytyistä materiaaleista.

Katso myös liikennemerkkien kiinnikkeet.


Suomessa käytössä olevat liikennemerkit jaetaan seuraaviin ryhmiin:

Varoitusmerkit

 • kolmionmuotoisia
 • varoittavat poikkeavasta liikennetilanteesta

Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit

 • eri muotoisia
 • osoittavat etuajo-oikeutta sekä väistämisvelvollisuutta

Kielto- ja rajoitusmerkit

 • muodoltaan pyöreitä
 • osoittavat rajoitusta tai kieltoa

Määräysmerkit

 • muodoltaan pyöreitä
 • osoittavat muun muassa pakollista ajosuuntaa yms.

Ohjemerkit

 • neliön tai suorakaiteen muotoisia
 • taajamamerkit, tien laatua osoittavat merkit, pysäköintipaikat yms.

Opastusmerkit

 • suorakaiteen tai suunnikkaan muotoisia
 • opastus eri kohteisiin ja paikkakunnille

Palvelukohteiden opastusmerkit

 • suorakaiteen muotoisia
 • tietoa tarjolla olevista palveluista

Lisäkilvet

 • käytetään yhdessä muiden merkkien kanssa
 • täydentävät, lieventävät tai tarkentavat päämerkin kieltoa tai rajoitusta